Tuugi Chuluun.jpg

Төөгий Чулуун

Доктор Төөгий нь Мэриландын Лойола Их Сургуулийн Санхүүгийн Профессор юм. Төөгий нь корпорацийн санхүүжилт, олон улсын санхүүгийн судалгааг явуулж, залуучуудын эрдэм шинжилгээний сэтгүүл дээр хэвлүүлсэн. Түүний судалгаа нь HBR.org, Inc.com зэрэг алдартай вэбсайтуудад мөн багтсан.

Тэрээр зөвлөгөө өгөх туршлагатай, Chartered Financial Analyst (CFA) -ийг эзэмшдэг. 2017-18 онд Клубын Балтиморийн Ерөнхийлөгчөөр ажиллаж байсан ба 2013 оноос хойш ТУЗ-ийн гишүүнээр ажилласан. Санхүүгийн ухааны доктор Georgia Institute of Technology, санхүү эдийн засгийн ухааны магистрын зэрэг, эдийн засгийн ухааны баклаврын зэргийг тус тус Охайогийн Их Сургуулийн нэр хүндтэйгээр төгссөн.