DSC_0133-2.jpg

Мөнгөннавч Дамдинсүрэн

Санхүү, Захиргааны Ахлагч

26 гаруй жилийн турш засгийн газар, хүмүүнлэгийн болон хувийн байгууллагуудад ажилласан Мөнгөннавч санхүүгийн асуудлыг зохицуулах, дүн шинжилгээ хийх, удирдах туршлагатай Мөнгөннавч МУИС-ийн нягтлан бодогч, эдийн засгийн чиглэлээр бакалаврийн зэрэгтэй.

Мөн түүнчлэн, Удирдлагын Академиас бизнесийн удирдлагын мэргэжилийн дипломтой.