Dulamdari Enkhtur.jpg

Дуламдарь Энхтөр

Доктор Дуламдарь нь Roche байгууллагын зохион байгуулалтын үр нөлөөний Дэлхийн Зөвлөхөөр ажилладаг.

Доктор Дуламдарь нь бие даасан, зохион байгуулалтын өөрчлөлт, заах, сургалт зохион байгуулах, хөгжлийн хөтөлбөрийг боловсруулах, удирдах, бодлогын судалгаа хийх, бодлого, стратегийг боловсруулах чиглэлээр 17 жилийн олон улсын туршлагатай сэтгэл судлаач юм. Рио Тинто, Дэлхийн Банк, НҮБХХ, ОУХБ, ЮНИСЕФ, Эмори их сургууль зэрэг 10 гаруй оронд ажиллаж байсан.

Дуламдарь нь Камбриджийн их сургуулийн баклаврын зэргийг нийгэм, улс төрийн шинжлэх ухааны нэр хүндтэйгээр төгсөж, Лондонгийн эдийн засгийн сургуулийг хөгжлийн судалгааны чиглэлээр мастерийн зэрэг хамгаалж, Жеоржиа-ийн их сургуульд сэтгэл судлалаар докторын зэргийг дүүргэсэн байна.