DSC_0156-2.jpg

Үүрцайх

Үүрцайх нь манай байгууллагад саяхан Программийн чиглүүлэгч, ба гэр хорооллын шинэчлэлтийн албанд ажилтнаар орсон.

Одоогоор Гэр Өргөө компанид төсөл, программын хэрэгжүүлэлт болон дизайн дээр ажиллаж байгаа. Тэрбээр өмнө нь бизнесийн таатай орчныг бүрдүүлж, гэр хорооллын болон гэр хорооллын ус хангамжийг зохицуулах бодлогын хүрээнд Монголд олон салбарыг хөгжүүлэх хөтөлбөрүүдэд ажиллаж байсан. Үүрцайх нь Монгол дахь АНУ-ын Олон Улсын Хөгжлийн Агентлаг (USAID)-аас санхүүжүүлсэн Chemonics International Inc., WDS, US компанид хоёр нөлөө бүхий төсөл дээр менежментийн багийн нэг хэсгээр ажиллаж байсан. Тэрээр (USAID)-аас санхүүжүүлсэн төслүүдийн нэг болох, АНУ-ын ОУХА-ний удирдах зөвлөлийн даргаар ажилладаг.

Үүрцайх нь баклаврын зэргээ Хүмүүнлэгийн ухааны их сургуульд Англи хэлээр хийж, олон улсын харилцааны мастер болон төрийн захиргааны удирдлагын мастерийн зэргийг Maxwell School, Syracuse University, NY, US-д дүүргэсэн.