Purevsuren Norjinbat.png

Пүрэвсүрэн Норжинбат

Пүрэвсүрэн нь Гэр Өргөө байгууллагын олон төрлийн төсөл, хөтөлбөрийн төслийн туслах ажилтан юм. Тэрбээр гэр хорооллын шинэ санаачлагын төслийн үйл ажиллагаанд гол анхаарлаа хандуулсан.

Тэрээр өмнө нь Британийн Колумбийн Их Сургуулийн Salesforce Implementation төслийн багийн бизнесийн аналистаар ажиллаж байсан. 2018 оны зун тэрээр Зориг сангаас зохион байгуулсан Монголын Залуу эрдэмтдэд зориулсан Залуучуудын эрдэм шинжилгээний хөтөлбөрийн багшаар ажилласан. Тэрбээр Сэргээгдэх Эрчим Хүчний Нөөцийн тухай хичээл зааж, мөн ахлах сургуулийн сурагчдад коллежийн зөвлөгөө өгсөн. Тэрээр 5-р багийг удирдаж, УБ-ын Газар ба Хүнсний Системийн хамт олноос зохион байгуулсан 24 цагт хэргийг шийдвэрлэх арга хэмжээнд Ванкувер хотод байрлах хүнсний цөлийн шинэлэг шийдлийг санал болгон Feeding 9 Billion Challenge 2017 шагналыг хүртсэн.

Пүрэвсүрэн Канадын Ванкувер дахь Британийн Колумбийн Их Сургуулийн Бизнесийн Технологийн Менежмент Корпорац-д баклаврын зэрэгтээ сурж байгаа.