Nemuun gal.jpg

Нэмүүн Гал

Нэмүүн нь Монгол улсын тэргүүлэх бие даасан сургуулиудын нэг болох Улаанбаатар хотын Хобби Сургуулийн дэд захирал, зөвлөх багш юм.Хоббид тэрээр Монгол улсын хамгийн сайн дунд сургуулиудын мэтгэлцээнүүдийг удирдаж, ахлах ангийн сурагчдыг коллежийн замд хөтлөн явуулдаг.

Боловсролын салбарт шилжихээсээ өмнө Нэмүүн нь Монголын хамгийн том хөрөнгө оруулалтын компаниудын нэг болох Монголын нүүрсний олборлогч, Ньюком группын тэргүүн Саусгоби сэндс ХХК-ийн дотоод эрх зүйн албан тушаалд томилогдсон. Нэмүүн нь Монголын төрийн албанд долоон жил ажилласан туршлагатай. Тэрбээр Монгол Улсын Гадаад хэргийн яаманд ажиллаж, Монгол Улсад байнгын төлөөлөгчөөр ажиллаж байсан бөгөөд улс төр, хууль эрх зүйн асуудлаар Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагад дипломатчаар ажиллаж байсан.

Нэмүүн нь Москва дахь МОУХИС-ийн их сургуулийг хууль зүйн бакалаврын зэрэгтэй, Нью-Йорк хот дахь Колумбын хуулийн сургуульд суралцдаг. Колумбид тэрээр Harlan Fiske-ийн чулууч мэргэжлээр, 2008-2009 оны Бретзфелдер Олон улсын хуулийн эрдэмтэн, LL.M. Class Speaker '09. Тэрээр 2010 оны 6-р сараас Нью-Йорк муж улсын өмгөөлөгчдийн давхаргын гишүүн юм.