Bolor Enkhbat.jpg

Болор Энхбат

Болор Энхбат нь архитекторч бөгөөд одоо Монгол улсын Улаанбаатар хотод модон барилгын бүтээгдэхүүн, модон байшингийн шийдлүүдээр олон жилийн туршлагатай мод боловсруулах үйлдвэр болох Шинэст дахь Захиралаар ажиллаж байна.

Болор нь өмнө нь Чоно группын барилгын төслийн менежер байсан ба барилгын ажлын хөгжил, төлөвлөлт, менежментийн талаар урьд өмнө нь туршлагатай байсан.

Болор нь АНУ-ын Техасын Техникийн Их Сургуулийн Архитектурын мэргэжлийг (cum laude) буюу шилдэг 20%-д багтсан сурагч хэмээх өргөмжлөлтэйгээр баклаврын зэргийг дүүргэсэн байна.